Indkaldelse til generalforsamling

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i foreningen Studenterhus Odense 21. marts kl. 19.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
a. Formand (lige år)
b. 2 studerende (lige år)
c. 3 studerende (ulige år)
d. 2 suppleanter
8. Eventuelt

Vedtægter for foreningen kan findes her
http://www.studenterhus.dk/da/undersider/vedtaegter

Indkomne forslag skal indsendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inden den 28. Februar kl 18.

Regnskab offentliggøres her senest den 14. marts.

Alle studerende, der er indskrevet på et fuldstidstudie på EAL, UCL, SDU og SDMK har mulighed for at stille op til bestyrelsen, og vil du vide mere opfordre vi til at du læser denne note for mere info.
https://www.facebook.com/notes/studenterhus-odense/foreningen-studenterhus-odense-søger-nye-bestyrelsesmedlemmer/2306226796070316/
Formanden kan også kontaktes på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Der vil være drikke og Spar Nord har lovet at sørge for lækker kage.

Husk at medbringe gyldigt studiekort til generalforsamlingen

Wednesday, 21 February 2018