Indkaldelse til Generalforsamling 2019

INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i foreningen Studenterhus Odense 

Onsdag den 10. april 2019 kl. 19.00-21.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab*
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag**
7. Valg til bestyrelsen
a. 3 studerende (ulige år)
B. 2 suppleanter (1 år )
8. Eventuelt

Vedtægter for foreningen kan findes her
http://www.studenterhus.dk/da/undersider/vedtaegter

**Indkomne forslag skal indsendes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. inden den 20. Marts kl 18.

*Regnskab offentliggøres her senest den 3. April.

Alle studerende, der er indskrevet på et fuldtidsstudium på UCL, SDU og SDMK har mulighed for at stille op til bestyrelsen, og du kan kontakte formanden for mere info på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Du skal medbringe gyldigt studiekort så vi kan se at du er medlem af foreningen.

Monday, 11 March 2019