Generalforsamling i Studenterhus Odense

Details
Date:

april 10

Time:

17:00 - 20:00

Website:
Event Website
Venue

Amfipladsen 6, 5000 Odense, Denmark

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Foreningen Studenterhus Odense den 10. april kl. 17.

Generalforsamlingen afholdes på Amfipladsen 6 (Studenterhuset)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt

Ønsker du at stille op til bestyrelsen så send en mail til forperson Mathias Frost på formand@studenterhus.dk eller til daglig leder Anja Følleslev på info@studenterhus.dk

Du kan stille op til bestyrelsen hvis du er indskrevet på en videregående uddannelse i Odense.

Indkomne forslag skal sendes til formand@studenterhus.dk inden den 20. marts 2024.

Se foreningens vedtægter her: https://llk.dk/94nhk0

Regnskab er online en uge før GF her på eventen
Link til regnskab 2023 –
https://drive.google.com/file/d/1Nme9ipI3u3a9EkfDOKANjCWMER-4O67G/view

Forslag til vedtægtsændring – forslag stillet af bestyrelsen
offentliggjort 27. marts 2024

Tilføjelse til punkt 6.5 “Bestyrelses sammensætning og -valg
“Hvis der efter valg til bestyrelse på den Ordinære Generalforsamling ikke vælges en fuldtallig bestyrelse, kan generalforsamlingen stemme om at give bestyrelsen bemyndigelse til at være selvsupplerende frem mod næste generalforsamling. Personer som er indtrådt i bestyrelsen via selvsupplering, vil være på valg til næstkommende generalforsamling. Hvis generalforsamlingen ikke giver bemyndigelse til dette, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvis der skal flere personer med i bestyrelsen.”