Studenterhus
Odense

Aktuelt

Information fra Studenterhuset

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Foreningen Studenterhus Odense
Dato: 13. april kl 17:00 på Studenterhus Odense
 
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Eventuelt
 
Ønsker du at stille op til bestyrelsen så send en mail til forperson Andreas Fjord Larsen på formand@studenterhus.dk eller til daglig leder Anja Følleslev på info@studenterhus.dk
 
Indkomne forslag skal sendes til formand@studenterhus.dk inden den 23. marts 2023.