Studenterhus
Odense

Aktuelt

Information fra Studenterhuset

Forslag til vedtægtsændringer

Til generalforsamlingen 21/4 er der indkommet nedestående forslag til vedtægtsændringer

Se forslagene her

 

 

Indkaldelse til Generalforsamling

Den 21/4-22 kl. 17-19

Hermed indkaldes til ordinær Generalforsamling i Foreningen Studenterhus Odense;)
 
Dagsorden:
Velkomst med formand Andreas Fjord Larsen
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i den forgangne valgperiode
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
5. Budget for det indeværende regnskabsår til orientering
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
a. Formand (lige år)
b. 2 studerende (lige år)
c. 3 studerende (ulige år)
d. 2 suppleanter
8. Eventuelt
Indkomne forslag sendes til formand@studenterhus.dk senest den 31. marts.
Indkomne forslag offentliggøres 2 uger inden GF, og regnskab offentliggøres en uge inden GF.
Ønsker du at stille op til bestyrelsen så skriv en mail til formand@studenterhus.dk eller info@studenterhus.dk for at få mere info. Du kan stille op til bestyrelsen hvis du er indskrevet på en videregående uddannelse (UCL, SDU, SDMK)
Her kan du læse lidt mere om bestyrelsens arbejde
https://www.studenterhus.dk/bestyrelsen/