Studenterhus
Odense

SPONSORER & Samarbejdspartnere

Vi søger fortløbende samarbejdspartnere, som ser muligheder i at komme tæt på byens 25.000 studerende på de videregående uddannelser og byens studiemiljø - eller som bare gerne vil støtte vores gode formål

OM AT SAMARBEJDE MED STUDENTERHUS ODENSE

Vi samarbjeder meget gerne med virksomheder og organisationer, som ønsker at støtte Studenterhusets drift og studiemiljøet i Odense, enten  økonomisk eller i form af goder. 

Som samarbejdspartner er man med til at støtte op om Studenterhus Odense og dermed byens studerende. Opbakningen fra erhvervslivet er meget vigtigt for vores drift og aktivitetsniveau, og vi samabejder gerne  med virksomheder og organisationer på områder, hvor det giver god mening for alle parter.

Hos os har vi ingen pakkeløsninger. Vi indgår
samarbejdsaftaler på baggrund af en dialog mellem os, som tager højde for alle parter og parternes interesser.

Ser du mulighed for et samarbejde, eller har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på mette@studenterhus.dk

STOR TAK TIL VORES SAMARBEJDSPARTNERE