Studenterhus
Odense

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Foreningen Studenterhus Odense

Studenterhus Odense er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som frivillig, optrædende eller gæst gør brug af Studenterhus Odense og de services, der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Studenterhus Odenses behandling af dine personoplysninger. Studenterhus Odense behandler personoplysninger i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger i Studenterhus Odense som er databehandler. 

1. Hvornår indsamler og anvender Studenterhus Odense dine personoplysninger?

Studenterhus Odense indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

– Når du melder dig som frivillig i og for Studenterhus Odense.

– Når du optræder eller udfører opgaver i Studenterhus Odense, mod et honorar.

I denne forbindelse indsamler Studenterhus Odense alene nødvendige oplysninger om dig som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem. For eksempel ved udfyldelse af indmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Studenterhus Odense

2. Hvornår videregiver Studenterhus Odense dine personoplysninger?

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og i dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den

tjeneste, som du udfører for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer (vagtplanlægningssystemet Planday og SKAT i tilfælde af honorarudbetalinger).

3. Hvordan beskytter Studenterhus Odense dine personoplysninger?

Studenterhus Odense har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer i uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Studenterhus Odenses sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige, tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. I praksis er det ikke muligt at etablere 100% sikkerhed, og Studenterhus Odense kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Studenterhus Odenses sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang i oplysningerne. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.


4. Hvilke rettigheder har du, hvis du som frivillig ønsker adgang til de oplysninger, som Studenterhus Odense behandler om dig?

Du kan rette henvendelse til frivillig@studenterhus.dk eller telefonnummer 42 72 01 38.

Hvis du som optrædende ønsker adgang til de oplysninger, som Studenterhus Odense behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@studenterhus.dk eller telefonnummer 42 72 01 38.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Studenterhus Odense behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret i (til) at anmode Studenterhus Odense om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Studenterhus Odense ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Foreningen Studenterhus Odense dine personoplysninger i forhold til løbende sletningsforpligtelser?

Hos Studenterhus Odense gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål såsom f.eks. administration af dit frivillige, engagement i Studenterhus Odense, hvis du stopper som frivillig eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Studenterhus Odense ændrer denne persondatapolitik?

Studenterhus Odense opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre, at vi præsenterer dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre overholdelse af gældende lovgivning. Dette medfører, at Studenterhus Odense løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Studenterhus Odense dig besked via e-mail. Den til enhver gældende version af denne persondatapolitik kan findes på Studenterhus Odenses hjemmeside eller rekvireres ved at kontakte Studenterhus Odense på info@studenterhus.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:


Studenterhus Odense

Amfipladsen 6

5000 Odense C

Info@studenterhus.dk