Studenterhus
Odense

Persondatapolitik

Persondatapolitik for Foreningen Studenterhus Odense

Studenterhus Odense er som dataansvarlig forpligtet i at beskytte dine personoplysninger når du
som frivillig, optrædende eller gæst gør brug af Studenterhus Odense, og de services der tilbydes og tilstræber, at du føler dig tryg ved Studenterhus Odense behandling af dine personoplysninger.
Studenterhus Odense behandler personoplysninger om dig i henhold i denne persondatapoltik og
gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger l Studenterhus Odense, som er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender Studenterhus Odense dine personoplysninger?
Studenterhus Odense indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du melder dig som frivillig i og for Studenterhus Odense.

2. Når du optræder eller udfører opgaver i Studenterhus Odense, mod et honorar.
I denne forbindelse indsamler Studenterhus Odense alene nødvendige oplysninger om dig som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem. For
eksempel ved udfyldelse af  indmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en
aftale relateret l Studenterhus Odense

2. Hvornår videregiver Studenterhus Odense dine personoplysninger?
Videregivelsen vil kun ske i det omfang og l dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den
tjeneste, som du udfører for eksempel i forbindelse med tilmelding  aktiviteter og arrangementer
(vagtplanlægningssystemet Planday og SKAT i tilfælde af honorarudbetalinger).

 

3. Hvordan beskytter Studenterhus Odense dine personoplysninger?

Studenterhus Odense har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine
oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer
l uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
Studenterhus Odense sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre
rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Studenterhus Odense kan derfor ikke
garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå
Studenterhus Odenses sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang i oplysningerne.
Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du,
hvis du som frivillig ønsker adgang i de oplysninger, som Studenterhus Odense behandler om dig?

Du kan rette henvendelse i frivillig@studenterhus.dk eller telefonnummer 42 72 01 38.
 

Hvis du som optrædende ønsker adgang i de oplysninger, som Studenterhus Odense behandler om dig, kan du rette henvendelse i info@studenterhus.dk eller telefonnummer 42 72 01 38.

 

Du har ret i at få oplyst, hvilke personoplysninger Studenterhus Odense behandler om dig. Hvis det
viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret i at anmode Studenterhus
Odense om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre
indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. Du kan anmode
om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan Studenterhus Odense ikke
tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Foreningen Studenterhus Odense dine personoplysninger – løbende
sletningsforpligtelse?

Hos Studenterhus Odense gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et
berettiget formål såsom f.eks. administration af dit frivillige, engagement i Studenterhus Odense, hvis du stopper som frivillig eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi
som dataansvarlig og databehandler af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare
oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Studenterhus Odense ændrer denne persondatapolitik?
Studenterhus Odense opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre at præsenterer
dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette
medfører, at Studenterhus Odense løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde
af væsentlige ændringer giver Studenterhus Odense dig besked via e-mail. Den til enhver gældende version af denne persondatapolitik kan findes på Studenterhus Odenses hjemmeside eller rekvireres ved at kontakte Studenterhus Odense på info@studenterhus.dk

7. Henvendelser og spørgsmål
Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik
eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Studenterhus Odense
Amfipladsen 6
5000 Odense C
info@studenterhus.dk